Styret i kvam turlag

Navn Rolle E-post Telefon
Kjell Inge Tufte Tyssen Styreleiar kjell.tyssen@dnt.no 950 66 789
Hildegunn Berge Nestleiar - Tryggleik / Turleiarar vesoldo@kvam.kommune.no 481 55 004
Tonje Helgheim Skrivar - Seniorgrupper/Borna sitt turlag tonje.helgheim@gmail.com
Geir Morten Utskot Kasserar - Hyttetilsyn/Ruter Geir.morten.utskot@dnt.no 997 00 980
Øyvind Soldal Styremedlem - Ruter / Ung oyvindsoldal@gmail.com 977 67 093 
Mathias Dahl Ellingsen Styremedlem - Borna sitt turlag/Ung mathias.dahl.ellingsen@gmail.com
Siri Kaale Varamedlem
Lillian Ege Berentsen Varamedlem