Kvam i kryss og krakje 2018
Foto: Kjell Inge Tufte Tyssen