Turprogrammet for 2020 kjem snart!
Foto: Kjell Inge Tufte Tyssen