Kvar vil du gå neste år?
Foto: Kjell Inge Tufte Tyssen