Bli med oss ut i haustfjellet!
Foto: Kjell Inge Tufte Tyssen