HYTTER I KVAMMAFJELLA

Breidablikk i Kvam
Breidablikk i Kvam Foto: Torill Aase

Kvam turlag har tilsyn med tre hytter i Kvammafjella, Breidablik, Kiellanbu og Vending. Saman med Gullhorgabu og Høgabu gir det eit godt tilbod til dei som vil gå frå hytte til hytte nokre dagar.

Med hyttenettet i Bergsdalen/Kvammafjella så har du anledning til å gå frå hytte til hytte også med ungar, då fleire av hyttene ligg såpass tett at dei egnar seg også for små føtter. 

Ta turen!

I samband med korona/covid-19 har alle hyttene til Bergen og Hordaland turlag vore stengt. Dei er no i ferd med å bli opna att. Status på dei ulike hyttene og korleis du må oppføre deg om du vil beøske ei hytte finn du her: https://www.bergenoghordalandturlag.no/regler-for-hyttebesk/ 


Breidablik

Breidablik ligg eit par timar frå Vending eller tre-fire timar frå Fitjadalen. Nye Breidablik opna juli 2019 med ny gjestehytte og nytt toalettbygg. Hytta kjem no til å vera open både sommar og vinter. Hytta kjem til å ha hyttevakt buande på hytta i sommarsessongen. Det vert over 25 sengeplasser på hytta, og kjem til å ha proviant, gass og ved. Tidlegare do-hytta er og gjennoppbygd med eit eige lokale for hund og eigar. 

Kiellanbu

Kiellanbu ligg på kanten av Fyksesundet, har seks sengeplassar og er utan proviant, men du finn gass og ved. Hytta er open heile året. Hytta nåast enklast frå Hodnaberg, men kan også nåast frå Botnen, eller Vending og Breidablik (ca ein dagsmarsj). 

Vending

Vending når du på eit par timar frå Hamlagrø, eller ein god time meir frå Fitjadalen. Hytta er fullt utstyrt med mat, gass og ved. Open heile året.

Bergsdalen

I bergsdalen finn du også Høgabu og Gullhorgabu i sti-nettet til DNT. 

Andre

Det er mogleg å overnatta mot ein liten sum kroner i Fugladalsselet. 

Me anbefalar elles varmt Stølsheimen med mange flotte hytter som er langt mindre besøkt enn hyttene i Bergsdalen - om du likar det litt rolegare.

Dugnadsinnsats

Kvam turlag har tilsyn med hyttene Breidablik, Kiellandbu og Vending. 

Kunne du tenkt deg å gjera ein innsats på ein av hyttene, stor eller liten - no eller seinare?
Kan du tenkje deg ei veke, eller ei langhelg som hyttevakt på Breidablik?

Sjå her for meir informasjon!

Foto: Svanhild Helgesen