Turleiarar

Ny bok for turledere fra DNT
Ny bok for turledere fra DNT

Er du turleiar? Her finn du informasjon til før, under og etter turen:


- Før turen
Turprogram 2020 - KJEM
Generell turleiarinformasjon 2020 KJEM
Turleiarinstruks 2020 KJEM
Meld inn behov for utstyr (Satellittelefon, 1.hjelp, vindsekk ol.) i god tid til hildegunn.eide@dnt.no
Sjå turleiarkurs som vert arrangert i DNT
(Kvam turlag betalar kursavgifta mot at du er turleiar for oss - ta kontakt!) 

- Etter turen

Turrapportskjema
Me vil og svært gjerne ha ein kort beskrivelse og eit par-tre bilder frå turen sendt til kjell.tyssen@dnt.no

Dugnadsinnsats

Kvam turlag arrangerer omlag 160 turar i året. Me treng stadig nye turleiarar for å halde oppe aktivitetsnivået. 
Likar du å gå på tura saman med andre ein gong innimydlo? Kanskje du kunne tenkje deg å bli turleiar. Du får stor fridom i kva turar du skal leie, kor mange og kortid dei skal gå.