Turleiarar

Ny bok for turledere fra DNT
Ny bok for turledere fra DNT

Er du turleiar? Her finn du informasjon til før, under og etter turen:


- Før turen
Turprogram 2017
Generell turleiarinformasjon 2017
Turleiarinstruks 2017

Turleiarkurs

- Etter turen

Turrapportskjema

Turprogram 2018


Allereie no vil me gjerne ha dine forslag til turar til programmet i 2018. Har du forslag til turar me bør ha på programmet i 2018? Sende dei til oss på dette skjemaet då vel!

Dugnadsinnsats

Kvam turlag arrangerer omlag 40 turar i året. Me treng stadig nye turleiarar for å halde oppe aktivitetsnivået. 
Likar du å gå på tura saman med andre ein gong innimydlo? Kanskje du kunne tenkje deg å bli turleiar. Du får stor fridom i kva turar du skal leie, kor mange og kortid dei skal gå.